Tillkännagivande

Organ: Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 206-233

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-11-05
Datum då anslag tas ner: 2019-11-27

Sekreterare: Arasteh Heinemann