Tillkännagivande

Organ: Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 265 omedelbart justerad

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-12-19
Datum då anslag tas ner: 2020-01-10

Sekreterare: Arasteh Heinemann