Tillkännagivande

Organ: Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §121

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-06-24
Datum då anslag tas ner: 2020-07-16

Sekreterare: Arasteh Heinemann