Tillkännagivande

Organ: Nämnden för idrott, fritid och förebyggande arbetsutskott 2019-01-14

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§1-5

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-01-18
Datum då anslag tas ner: 2019-02-09

Sekreterare: Arasteh Heinemann