Tillkännagivande

Organ: Nämnden för idrott, fritid och förebyggande arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 193-206

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-12-17
Datum då anslag tas ner: 2020-01-08

Sekreterare: Mikaela Johansson