Tillkännagivande

Organ: Nämnden för idrott, fritid och förebyggande arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 143

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-09-23
Datum då anslag tas ner: 2019-10-15

Sekreterare: Mikaela Johansson