Tillkännagivande

Organ: Nämnden för idrott, fritid och förebyggande arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 76-77

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-06-12
Datum då anslag tas ner: 2019-07-04

Sekreterare: Arasteh Heinemann