Tillkännagivande

Organ: Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 218 - 246

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-10-23
Datum då anslag tas ner: 2019-11-14

Sekreterare: Emma Axelsson