Tillkännagivande

Organ: Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 25-43

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-02-19
Datum då anslag tas ner: 2020-03-12

Sekreterare: Emma Axelsson