Tillkännagivande

Organ: Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §227, §§231-232

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-09-23
Datum då anslag tas ner: 2021-10-15

Sekreterare: Martina Svartz