Tillkännagivande

Organ: Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §299, §313

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-11-25
Datum då anslag tas ner: 2021-12-17

Sekreterare: Martina Svartz