Tillkännagivande

Organ: Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §327

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-12-16
Datum då anslag tas ner: 2022-01-07

Sekreterare: Martina Svartz