Tillkännagivande

Organ: Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 164-195

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-08-28
Datum då anslag tas ner: 2019-09-19

Sekreterare: Elin Hellström