Tillkännagivande

Organ: Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 307-338

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-12-20
Datum då anslag tas ner: 2022-01-11

Sekreterare: Gustaf Olsson