Tillkännagivande

Organ: Samordningsförbundet Västerås

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§61-68

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-09-02
Datum då anslag tas ner: 2019-09-24

Sekreterare: Ann-Kristin Ekman