Tillkännagivande

Organ: Skultuna kommundelsnämnd

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§46 - 59

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-05-07
Datum då anslag tas ner: 2020-05-29

Sekreterare: Sofi Simonsson