Tillkännagivande

Organ: Skultuna kommundelsnämnd

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 34 - 51

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-04-05
Datum då anslag tas ner: 2019-04-27

Sekreterare: Sofi Simonsson