Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 202-226

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-01-02
Datum då anslag tas ner: 2020-01-24

Sekreterare: Kerstin Herbertsson