Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 11

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-01-25
Datum då anslag tas ner: 2019-02-16

Sekreterare: Kerstin Herbertsson