Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 192

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-11-22
Datum då anslag tas ner: 2019-12-14

Sekreterare: Kerstin Herbertsson