Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 113

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-05-15
Datum då anslag tas ner: 2020-06-06

Sekreterare: Kerstin Herbertsson