Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 196

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-10-26
Datum då anslag tas ner: 2020-11-17

Sekreterare: Madeleine Ramberg