Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 134

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-06-03
Datum då anslag tas ner: 2021-06-25

Sekreterare: Kerstin Herbertsson