Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 4-5

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-01-18
Datum då anslag tas ner: 2022-02-09

Sekreterare: Kerstin Herbertsson