Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 18

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-01-21
Datum då anslag tas ner: 2022-02-12

Sekreterare: Kerstin Herbertsson