Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 127

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-11-14
Datum då anslag tas ner: 2019-12-06

Sekreterare: Kerstin Herbertsson