Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 82-83 och §§ 86-92

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-08-30
Datum då anslag tas ner: 2019-09-21

Sekreterare: Kerstin Herbertsson