Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 115-116

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-10-16
Datum då anslag tas ner: 2019-11-07

Sekreterare: Kerstin Herbertsson