Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§100-102

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-09-19
Datum då anslag tas ner: 2019-10-11

Sekreterare: Kerstin Herbertsson