Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 97-99 och §§ 103-111

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-09-27
Datum då anslag tas ner: 2019-10-19

Sekreterare: Kerstin Herbertsson