Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 70-71 och §§73-81

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-06-13
Datum då anslag tas ner: 2019-07-05

Sekreterare: Kerstin Herbertsson