Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 15

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-02-15
Datum då anslag tas ner: 2019-03-09

Sekreterare: Kerstin Herbertsson