Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 26, 28 och 33

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-03-13
Datum då anslag tas ner: 2019-04-04

Sekreterare: Kerstin Herbertsson