Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-01-13
Datum då anslag tas ner: 2020-02-04

Sekreterare: