Tillkännagivande

Organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 48-75

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-04-01
Datum då anslag tas ner: 2020-04-23

Sekreterare: Cattis Olsson