Tillkännagivande

Organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 226-251, 253-255

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-12-03
Datum då anslag tas ner: 2019-12-25

Sekreterare: Lena Jarl