Tillkännagivande

Organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 225

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-10-16
Datum då anslag tas ner: 2019-11-07

Sekreterare: Lena Jarl