Tillkännagivande

Organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 124-145

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-06-18
Datum då anslag tas ner: 2019-07-10

Sekreterare: Lena Jarl