Tillkännagivande

Organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 141-160

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-06-20
Datum då anslag tas ner: 2022-07-12

Sekreterare: Alice Helander