Tillkännagivande

Organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 161-183

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-09-02
Datum då anslag tas ner: 2022-09-24

Sekreterare: Johannes Pettersson