Tillkännagivande

Organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 103-109

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-04-23
Datum då anslag tas ner: 2021-05-15

Sekreterare: Alice Helander