Tillkännagivande

Organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 82-115

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-05-04
Datum då anslag tas ner: 2022-05-26

Sekreterare: Alice Helander