Tillkännagivande

Organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 159-163, 169

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-08-29
Datum då anslag tas ner: 2019-09-20

Sekreterare: Lena Jarl