Tillkännagivande

Organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 230

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-08-25
Datum då anslag tas ner: 2021-09-16

Sekreterare: Johannes Pettersson