Tillkännagivande

Organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 13 och 31

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-01-26
Datum då anslag tas ner: 2022-02-17

Sekreterare: Hanna Söderberg