Tillkännagivande

Organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 99-100

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-06-05
Datum då anslag tas ner: 2019-06-27

Sekreterare: Lena Jarl