Tillkännagivande

Organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 118-119

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-08-20
Datum då anslag tas ner: 2019-09-11

Sekreterare: Lena Jarl