Tillkännagivande

Organ: Västmanlandsmusikens styrelse

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 48-60

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-01-13
Datum då anslag tas ner: 2020-02-04

Sekreterare: Jan-Erik Sahlberg