Tillkännagivande

Organ: Västmanlandsmusikens styrelse

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 170-181

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-11-16
Datum då anslag tas ner: 2021-12-08

Sekreterare: Jan-Erik Sahlberg