Tillkännagivande

Organ: Västmanlandsmusikens styrelse

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 105-114

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-11-30
Datum då anslag tas ner: 2020-12-22

Sekreterare: Jan-Erik Sahlberg